Sven Eriksonsgymnasiet

ENTREPRENÖRS
PROGRAMMET

Entreprenörsprogrammet är ett i grunden ekonomiskt program som utvecklar individen på flera plan. Dina kunskaper i entreprenörskap och ekonomi lyfts under studietiden till högskolenivå, samtidigt som stor vikt läggs vid kommunikation och ledarskap. Programmet är en av landets spetsutbildningar. Entreprenörsprogrammet är en utbildning för dig som ställer höga krav på gymnasietiden och som är beredd att satsa det där lilla extra.

I SAMARBETE MED HÖGSKOLAN…
Under hela din studietid fördjupar du dina kunskaper i entreprenörskap och ekonomi. I samarbete med lärare på Högskolan i Borås inriktas din förståelse mot ett allt mer vetenskapligt synsätt. Du läser redan under din tid på gymnasiet en eller flera kurser på högskolenivå.

… NÄRINGSLIVET…
Du och en studiekamrat ”adopteras” av ett företag som förser er med en mentor. När du utför skolarbeten i samarbete med ett kontaktföretag får du en än djup förståelse för hur företagande går till på riktigt. Du kommer också att på uppdrag utföra arbeten som blir till nytta för företaget.

… OCH ÖVRIGA VÄRLDEN
Ekonomi och entreprenörskap är världsomspännande. På Entreprenörsprogrammet läser du gymnasiets mest avancerade kurs i engelska samt ytterligare ett språk. Dina kunskaper i internationell ekonomi stärks och genom våra projekt tränas du i internationella kontakter. Under ditt sista gymnasieår fördjupar du ditt ekonomiska och internationella kunnande genom att studera och ta poäng vid Santa Rosa Junior College i Kalifornien.

PROJEKTSTUDIER
Samarbete och helhet är honnörsord på Entreprenörsprogrammet. Du tränas i att bli en god kommunikatör och en god ledare. Genom att delar av dina studier genomförs i projektform får du också god övning i egenskaper som krävs i ett modernt arbetsliv. Många av projekten för samman det du lär dig i skolan med det högskolan lär ut och de erfarenheter företagen har. Resultatet blir att du under dina tre år får djupa och avancerade kunskaper i ekonomi och entreprenörskap. Att du kan tillämpa dem i praktisk verksamhet fördjupar din förståelse ytterligare.

Värt att veta!

Vi samarbetar med Santa Rosa Junior College i Kalifornien. Våra elever bor i värdfamilj och studerar på college under cirka fem veckor i årskurs 3.

Kursöversikt 2018/2019

Ladda hem (Pdf)

KURSÖVERSIKT*

Den som väljer Entreprenörsprogrammet väljer att satsa extra på sina studier. Under programmets 18-åriga historia har programmets elever hjälpt skola och lärare att ständigt förbättra utbildningen. 2010 fick vi en tydlig kvalitetsstämpel – regeringens uppdrag att driva en spetsutbildning. Du som väljer Entreprenörsprogrammet får en fördjupad utbildning där du delvis studerar på högskolenivå. Viktigast av allt är kanske ändå den personliga utveckling du får genom en aktiv och rik gymnasietid.

År 1

Kurs Poäng
Engelska 5 100
Filosofi 1 50
Företagsekonomi 1 100
Historia 1b 100
Matematik 1b 100
Matematik 2b , fortsätter år 2 50
Moderna språk steg 3 100
Naturkunskap 1b, fortsätter år 2 40
Svenska 1 100
Idrott och hälsa 1, fortsätter år 2 50
Lärande och pedagogiskt ledarskap, fortsätter år 2 50
Samhällskunskap 1b 100
Samhällsvetenskaplig specialisering, fortsätter år 2 och 3 17
Totalt 957

År 2

Kurs Poäng
Matematik 2b, fortsätter från år 1 50
Naturkunskap 1b, fortsätter från år 1 60
Företagsekonomi 2 100
Idrott och hälsa, fortsätter från år 1 50
Entreprenörskap och företagande 100
Lärande och pedagogiskt ledarskap, fortsätter från år 1 50
Samhällskunskap 2 100
Engelska 6 100
Moderna språk steg 4 100
Matematik 3b, fortsätter i år 3 40
Svenska 2 100
Psykologi 1 50
Svenska 3, fortsätter i år 3 30
Samhällsvetenskaplig specialisering, fortsätter i år 3 17
Gymnasiearbete 100
Totalt 1047

År 3

Kurs Poäng
Privatjuridik 100
Matematik 3b, fortsätter från år 2 60
Marknadsföring 100
Religionskunskap 1 50
Engelska 7 100
Svenska 3, fortsätter från år 2 70
Samhällsvetenskaplig specialisering, fortsätter från år 1 & 2 16
Redovisning 2 100
Samhällsvetenskaplig specialisering, Business Development Case 50
Totalt 646
* Med reservation för förändringar.

Johanna

JOHANNA LÖÖF, ENTREPRENÖRSPROGRAMMET

Johanna läste Entreprenörsprogrammet 2012 till 2015 och arbetar idag som projektledare på Ung Företagsamhet Älvsborg. – Det är den ideella organisationen som står bakom UF-företagande, förklarar hon. I hennes arbetsuppgifter ingår bland annat administration, projektledning av de evenemang som anordnas under året, marknadsföring och skolbesök. – Den största delen går ut på att besöka elever på skolor. Där stöttar jag UF-företagarna under det läsår de driver sitt UF-företag.

UTMANADE ÅR GAV MERSMAK
För Johanna var åren på Sven Eriksonsgymansiet viktiga, men också fyllda av studier. – Det var tre utmanade och jobbiga år, men allt lönade sig hundra gånger om i slutändan. Som nyutexaminerad student sprang jag ut från Boråshallen som en självständig, vuxen människa som var redo att möta arbetslivet, berättar hon. Studierna på Sven Eriksonsgymnasiet har betytt mycket för Johanna och kan förankras i arbetet hon gör idag. – Jag fick en unik insikt i näringslivet, ett starkt självförtroende och dessutom har jag fått ett brett kontaktnät som jag kan dra nytta av i arbetslivet, förklarar hon.

GAV VIKTIGA SPETSKOMPETENSER
Entreprenörsprogrammet gav Johanna en bred grund att stå på, samtidigt som hon fick viktiga spetskompetenser som idag används i hennes roll som projektledare. – Den unika kombinationen av kurser har gett mig mycket och i mitt arbete jobbar jag med marknadsföring, pedagogik, mediaproduktion, ekonomi, kommunikation och evenemang vilket verkligen kräver den bredd som entreprenörsprogrammet erbjuder.

FÖR JOHANNA VAR VALET AV GYMNASIET ENKELT.
– Jag har alltid varit motiverad och tävlingsinriktad som person. När jag stod inför mitt gymnasieval kände jag att jag ville ha en utmaning och framför allt lockades jag av samarbetet med näringslivet. Jag ska inte heller sticka under stol med att sju veckor i USA lät härligt, säger hon.
Entreprenörsprogrammet skiljer sig från en vanlig utbildning på flera sätt. Du läser en utökad studieplan på entreprenörsprogrammet och istället för 2500 poäng läser du 2750 poäng. – Värt att känna till är också att du läser alla de kurser som ger meritpoäng samt att man varje år får åka på olika resor. Vår klass hade förmånen att få upptäcka Stockholm, Italien och USA. Johanna tror att entreprenörsprogrammet passar personer som är beredda att satsa det där lilla extra. – Du måste vara beredd på att studierna är krävande, men det kommer att vara värt det i efterhand, avslutar hon.