Sven Eriksonsgymnasiet

BARN OCH FRITID - FRITID OCH HÄLSA

ENDAST FÖR DIG SOM ÄR IDROTTARE NIU/LIU

Inriktningen Fritid och hälsa på Barn- och fritidsprogrammet matchar väl idrottssatsande elever utifrån ett frisk- och hälsoperspektiv. Vill du arbeta inom event, äventyr, träning, hälsa, kost, säkerhet eller bevakning? Då kan vi erbjuda tre kvalitativa profiler/yrkesutgångar. Under år 1 läser alla elever på Fritid och hälsa samma kurser. Därefter väljer de någon av profiler/yrkesutgångarna. Vi erbjuder en kombination av teoretiska och praktiska studier. Under utbildningen kommer du ha minst 15 veckors arbetsplatslärande (APL) inom din profil/yrkesutgång.

APL – praktik
Arbetsplatslärande (APL) är en stor och viktig del i utbildningen. Den genomförs på en arbetsplats inom din yrkesutgång och ger dig tillfälle att träna och lära mer inom yrket – det är helt enkelt undervisning ute på en arbetsplats. Arbetsplatslärandet är ett steg in i arbetslivet och kanske är det så att du möter dina blivande kollegor och arbetsgivare under din studietid hos oss. Dina lärare på skolan och din handledare på arbetsplatsen följer, tillsammans med dig, din utveckling.

Högskolebehörighet på ett yrkesprogram
Fritid och hälsa är en inriktning på ett yrkesprogram. Programmet ger dig en yrkesexamen. Vill du få med dig grundläggande högskolebehörighet kan du välja vårt högskolespår i år 2. Då får du med dig de kurser som krävs. Vi kan också anordna utökad studieplan, när elever visar studiemotivation, med Matematik 2 och Naturkunskap 2 för viss behörighet. Väljer du att läsa hela vårt högskolespår kan du efter avslutade studier söka vidare till utbildningar som exempelvis Idrottslärarprogrammet, Hälsopedagogprogrammet, Fysioterapeutprogrammet, Dietistprogrammet, Arbetsterapeutprogrammet, Tränarprogrammet, Polishögskolan, Idrottsvetenskapsprogrammet eller läsa till Brandman (Skydd mot olyckor).

Bara för dig som går NIU eller LIU
Denna utbildning på Sven Eriksonsgymnasiet kan endast väljas av dig som vill ha din idrott som en kurs under gymnasietiden. Du kan antingen läsa Lokal Idrottsutbildning (LIU) eller Nationell Idrottsutbildning(NIU).

Till år 2 och 3 väljer du någon av våra profiler/yrkesutgångar:

Event- och äventyrsledare
Inom yrkesutgången ges du möjlighet att utveckla dina teoretiska och praktiska färdigheter inom ledarskap, kommunikation, projektledning och äventyrsaktiviteter. Du kommer vid flertalet tillfällen stöta på praktisk undervisning som t.ex. event, klättring, dykning, MTB, paddling och skidåkning. Efter avlagd yrkesexamen hos oss förväntas du kunna projektleda event inom olika äventyrsaktiviteter. Framtida anställningsområden är egen företagare eller anställd som t.ex. natur- och äventyrsguide, skidlärare, paddlingsinstruktör, klätterinstruktör.

Hälsocoach
Inom yrkesutgången ges du möjlighet att utveckla dina teoretiska och praktiska färdigheter inom bl.a. ledarskap, kommunikation, livsstil, hälsa, träningsplanering, anatomi, fysiologi, kost och mental träning. Efter avlagd yrkesexamen hos oss förväntas du kunna leda, coacha och motivera andra till en sund och hållbar livsstil. Framtida anställningsområden är egen företagare eller anställd inom: fritids- och friskvårdsanläggningar t.ex. gruppträningsinstruktör, hälsorådgivare, kostrådgivare. Efter tilläggsutbildningar kan du även arbeta som personlig tränare.

Säkerhets- och bevakningspersonal (deltidsbrandman)
Inom yrkesutgången ges du möjlighet att utveckla dina teoretiska och praktiska färdigheter inom ledarskap, kommunikation, socialt arbete, bevakning och säkerhet. Inom yrkesutgången ges du även möjlighet att läsa samtliga kurser som i framtiden ger dig möjlighet att söka in till flertalet uniformsyrken. Efter avklarad yrkesexamen hos oss är du väl förberedd för att vidareutbilda dig inom yrkesutgången. Framtida anställningsområden är egen företagare, anställd som stationär väktare, anställd som ronderande väktare (till fots och i bil). Efter tilläggsutbildningar kan du även arbeta som: skyddsvakt, butikskontrollant, ordningsvakt, hundförare med bevakningsuppdrag, flygplatskontrollant, parkeringsövervakning, larmoperatör, hamnkontrollant.

Fritid och hälsa

Yrkesprogram

Högskoleförberedande om du läser högskolespåret

Fördjupningar/yrkesutgångar att välja till år 2 o 3
Event- och äventyrsledare
Hälsocoach
Säkerhets- och bevakningspersonal (deltidsbrandman)

Kombineras med en idrottsutbildning NIU eller LIU

KURSÖVERSIKT*

År 1

Kurs Poäng
Engelska 5 100
Idrott och hälsa 1, fortsätter år 2 50
Matematik 1a 100
Samhällskunskap 1a1 50
Samhällskunskap 1a2 50
Människors miljöer 100
Svenska 1 / SVA 1 100
Programfördjupning
Hälsopedagogik 100
Idrottsspecialisering 1 100
Idrott och hälsa 1, specialisering 100
Totalt 750

Kursöversikt 2018/2019

Ladda hem (Pdf)

KURSÖVERSIKT*

EVENT- OCH ÄVENTYRSLEDARE
År 2

Kurs Poäng
Historia 1a1 50
Idrott och hälsa 1, fortsättning från år 1 50
Kommunikation 100
Pedagogisk ledarskap 100
Fritid- och friskvårdsverksamheter 200
Naturkunskap 1a1 50
Naturkunskap 1a2 50
Svenska 2 / sva 2 100
Individuellt val:
Idrottsspecialisering 2/Idrott och hälsa 1, specialisering 100
Programfördjupning:
Träningslära 1 (LIU)/Tränings-och tävlingslära 1 100
Möjligt att läsa Matematik 2a (som utökad kurs) 100
Totalt: 900

HÄLSOCOACH
År 2

Kurs Poäng
Historia 1a1 50
Idrott och hälsa 1 Fortsättning från år 1 50
Kommunikation 100
Pedagogisk ledarskap 100
Fritid- och friskvårdsverksamheter 200
Naturkunskap 1a1 50
Naturkunskap 1a2 50
Svenska 2 / sva 2 100
Individuellt val:
Idrottsspecialisering 2/Idrott och hälsa 1, specialisering 100
Programfördjupning:
Träningslära 1 (LIU)/Tränings-och tävlingslära 1 100
Möjligt att läsa Matematik 2a (som utökad kurs) 100
Totalt 900

SÄKERHET- OCH BEVAKNINGSPERSONAL
År 2

Kurs Poäng
Historia 1a1 50
Idrott och hälsa 1 Fortsättning från år 1 50
Kommunikation 100
Pedagogisk ledarskap 100
Socialt arbete 200
Naturkunskap 1a1 50
Naturkunskap 1a2 50
Svenska 2 / sva 2 100
Individuellt val:
Idrottsspecialisering 2/Idrott och hälsa 1, specialisering 100
Programfördjupning:
Träningslära 1 (LIU)/Tränings-och tävlingslära 1 100
Möjligt att läsa Matematik 2a (som utökad kurs) 100
Totalt 900

EVENT- OCH ÄVENTYRSLEDARE
År 3

Kurs Poäng
Besöksnäringen 100
Religionskunskap 1 50
Gymnasiearbete 100
Individuellt val:
Tränings-och tävlingslära 2 100
Historia 1a2 och Psykologi 1 50 +50
Programfördjupning:
Aktiviteter och upplevelser 100
Entreprenörskap 100
Dessutom val mellan
Svenska 3 / SVA 3 eller Aktivitetsledarskap 100
Naturguidning 1 eller Engelska 6 100
Totalt 850
Möjligt att läsa Naturkunskap 2 100

HÄLSOCOACH
År3

Kurs Poäng
Besöksnäringen 100
Religionskunskap 1 50
Gymnasiearbete 100
Individuellt val:
Tränings-och tävlingslära 2 100
Historia 1a2 och Psykologi 1 50 + 50
Programfördjupning:
Träningslära 2 100
Entreprenörskap 100
Dessutom val mellan
Svenska 3 / SVA 3 eller Aktivitetsledarskap 100
Kost och Hälsa eller Engelska 6 100
Totalt: 850
Möjligt att läsa Naturkunskap 2 100

SÄKERHET- OCH BEVAKNINGSPERSONAL
År 3

Kurs Poäng
Besöksnäringen 100
Religionskunskap 1 50
Gymnasiearbete 100
Individuellt val:
Tränings-och tävlingslära 2 100
Historia 1a2 och Psykologi 1 50 + 50
Programfördjupning:
Bevakning och säkerhet 100
Larm, övervakningar och säkerhetssystem 100
Dessutom val mellan
Svenska 3 / SVA 3 eller Aktivitetsledarskap 100
Brand och räddning eller Engelska 6 100
Totalt 850
Möjligt att läsa Naturkunskap 2 100

LYNN

LYNN CAFFERKY, BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET

Gymnasievalet var väldigt enkelt för Lynn eftersom hon ville gå en linje med inslag av idrott och hälsa. – Jag valde Barn- och Fritidsprogrammets inriktning Fritid och Hälsa och det var helt perfekt för mig eftersom jag ville kombinera skola och fotboll, berättar hon.

Lynn läste mellan 2011 och 2014 och tiden på Sven Eriksonsgymnasiet var fylld av kurser som hon nu har nytta av i arbetslivet.

– Kurserna inom lärande och utveckling samt pedagogiskt ledarskap har hjälpt mig mycket och det är ofta som jag kan förankra dem på min arbetsplats, säger Lynn. Hon arbetar sedan två år tillbaka på en skola i Borås. – Där jobbar jag med barn som har speciella behov, dessutom är jag en del av fritidshemmet där jag trivs fantastiskt bra.

DRÖMMER OM ATT BLI LÄRARE
I framtiden vill Lynn studera till lärare för att därefter läsa en påbyggnad till speciallärare och hon tror att vägen dit kommer att bli enklare efter åren på Sven Eriksonsgymnasiet. – Jag lärde mig otroligt mycket och hade duktiga och inspirerade lärare i alla kurser, säger Lynn och förklarar att mycket var lärarnas förtjänst. – De förstod att jag ville lägga ett stort fokus på idrotten och planerade studierna på ett otroligt bra sätt. Lynn läste bland annat pedagogiskt ledarskap, tränings- och tävlingslära, människors miljöer samt lärande och utveckling. – De kurserna handlade mycket om människan och hälsa vilket jag tyckte väldigt mycket om.

BRA UPPLÄGG PÅ UTBILDNINGEN
Lynn har många fina minnen från tiden på Sven Eriksonsgymnasiet, men minns särskilt ett. – Vi fick möjligheten att ha målvaktsträning med Gert Hansen från IF Elfsborg, säger hon och tillägger att hon tycker att programmet var upplagt på ett bra sätt. – Årskurs ett var ett grundläggande år och alla åren var roliga, men jag skulle säga att årskurs tre var mitt favoritår med mycket frihet och fantastiskt roliga ämnen. Tiden på Sven Eriksonsgymnasiet utvecklade Lynn och gjorde henne självständig. – Jag fick lära mig att stå på egna ben, fick förståelse för hur olika människor fungerar samt vikten av att ta hand om sig själv, avslutar hon.