Sven Eriksonsgymnasiet

FRITID OCH HÄLSA

BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET

Fritid och hälsa vänder sig till idrottselever som fått en plats på niu (Nationell idrottsutbildning) eller sökt liu (Lokal idrottsutbildning). Inriktningen innefattar idrottsrelaterade ämnen och är speciellt utformade för elever som vill kombinera en idrottssatsning med gymnasiestudier.

YRKESUTGÅNGAR
Fritid och hälsa är en yrkesförberedande inriktning med möjlighet att läsa högskoleförberedande kurser.
Hos oss erbjuder vi yrkesutgångarna:

  • Sim- och sporthallspersonal
  • Gym- och anläggningspersonal
  • Förening- och administratörspersonal
  • Aktivitetsledare

HÖGSKOLESPÅR
För dig som väljer att läsa hela vårt högskolespår kan du efter avslutade studier söka vidare till utbildningar såsom: Idrottslärarprogrammet, Hälsopedagogprogrammet, Sjukgymnastprogrammet, Fysioterapeutprogrammet, Dietistprogrammet, Arbetsterapeutprogrammet, Tränarprogrammet, Idrottsvetenskapsprogrammet, Brandman m fl.

LEDARSKAP OCH HÄLSA
Ledarskap löper som en röd tråd genom hela utbildningen och finns med både teoretiskt och praktiskt i många kurser på programmet. Du får bland annat lära dig planera, leda och utvärdera olika aktiviter. Inom inriktningen får du även lära dig mer om människan och hälsa, samt hur man främjar en hälsosam livsstil.

APL
Utbildningen innehåller minst 15 veckors apl (arbetsplatsförlagt lärande) som genomförs inom ramen för yrkesutgångarna. Sven Eriksonsgymnasiet har ett samarbete med olika arbetsplatser inom föreningslivet, gym och träningsanläggningar samt badhus i regionen.

STUDIER OCH IDROTT
Fritid och hälsa är en utbildning för dig som vill göra en seriös satsning på kombinationen studier och idrott, samt ser ett kommande yrkesliv inom fritid och friskvårdssektorn.

Vi utbildar framtidens ledare inom Fritid och hälsa.

Värt att veta

Frågor?
Vid frågor kan du vända dig till Sven Eriksonsgymnasiet och kontaktpersonerna nedan.

Samordnare
Birgitta Söderberg
Tel: 0768-88 80 70
birgitta.soderberg@edu.boras.se

Kursöversikt 2018/2019

Ladda hem (Pdf)

KURSÖVERSIKT*

År 1

Kurs Poäng
Engelska 5 100
Idrott och hälsa 1, fortsätter år 2 50
Lärande och utveckling 100
Matematik 1a 100
Pedagogisk ledarskap 100
Samhällskunskap 1a1 50
Samhällskunskap 1a2 50
Svenska 1 / SVA 1 100
Programfördjupning
Träningslära 1/ Tränings-och tävlingslära 1 100
Idrottsspecialisering 1 (NIU)** 100
Totalt 850

År 2

Kurs Poäng
Fritids- och idrottskunskap 100
Historia 1a1 50
Idrott och hälsa 1, fortsättning från år 1 50
Kommunikation 100
Människors miljöer 100
Naturkunskap 1a1 50
Naturkunskap 1a2 50
Svenska 2 / SVA 2 100
Individuellt val:
Idrottsspecialisering 2/Idrott och hälsa 1, specialisering 100
Programfördjupning:
Träningslära 2/Tränings- och tävlingslära 2 100
Möjligt att läsa Matematik 2a (som utökad kurs) 100
Totalt 800

År 3

Kurs Poäng
Fritid- och friskvårdsverksamheter 200
Hälsopedagogik 100
Religionskunskap 1 50
Gymnasiearbete 100
Individuellt val
Idrottsspecialisering 3/Idrott och hälsa 2, specialisering 100
Programfördjupning
Idrott och hälsa 2 100
Massage 1 (LIU)*** 100
Dessutom val mellan
Svenska 3 / SVA 3 eller Aktivitetsledarskap 100
Mentalträning eller Naturkunskap 2 100
Möjligt att läsa Engelska 6 (som utökad kurs) 100
Totalt 850
*Med reservation för förändringar.
**Idrottsspecialisering i åk 1 läses endast av NIU elever som följaktligen läser 850 poäng i åk 1medan LIU elever läser 750 poäng.
***Massage 1 i åk 3 läses endast av LIU elever som följaktligen läser 950 poäng i åk3 medan NIU elever läser 850 poäng.

LYNN

LYNN CAFFERKY, BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET

Gymnasievalet var väldigt enkelt för Lynn eftersom hon ville gå en linje med inslag av idrott och hälsa. – Jag valde Barn- och Fritidsprogrammets inriktning Fritid och Hälsa och det var helt perfekt för mig eftersom jag ville kombinera skola och fotboll, berättar hon.

Lynn läste mellan 2011 och 2014 och tiden på Sven Eriksonsgymnasiet var fylld av kurser som hon nu har nytta av i arbetslivet.

– Kurserna inom lärande och utveckling samt pedagogiskt ledarskap har hjälpt mig mycket och det är ofta som jag kan förankra dem på min arbetsplats, säger Lynn. Hon arbetar sedan två år tillbaka på en skola i Borås. – Där jobbar jag med barn som har speciella behov, dessutom är jag en del av fritidshemmet där jag trivs fantastiskt bra.

DRÖMMER OM ATT BLI LÄRARE
I framtiden vill Lynn studera till lärare för att därefter läsa en påbyggnad till speciallärare och hon tror att vägen dit kommer att bli enklare efter åren på Sven Eriksonsgymnasiet. – Jag lärde mig otroligt mycket och hade duktiga och inspirerade lärare i alla kurser, säger Lynn och förklarar att mycket var lärarnas förtjänst. – De förstod att jag ville lägga ett stort fokus på idrotten och planerade studierna på ett otroligt bra sätt. Lynn läste bland annat pedagogiskt ledarskap, tränings- och tävlingslära, människors miljöer samt lärande och utveckling. – De kurserna handlade mycket om människan och hälsa vilket jag tyckte väldigt mycket om.

BRA UPPLÄGG PÅ UTBILDNINGEN
Lynn har många fina minnen från tiden på Sven Eriksonsgymnasiet, men minns särskilt ett. – Vi fick möjligheten att ha målvaktsträning med Gert Hansen från IF Elfsborg, säger hon och tillägger att hon tycker att programmet var upplagt på ett bra sätt. – Årskurs ett var ett grundläggande år och alla åren var roliga, men jag skulle säga att årskurs tre var mitt favoritår med mycket frihet och fantastiskt roliga ämnen. Tiden på Sven Eriksonsgymnasiet utvecklade Lynn och gjorde henne självständig. – Jag fick lära mig att stå på egna ben, fick förståelse för hur olika människor fungerar samt vikten av att ta hand om sig själv, avslutar hon.