Sven Eriksonsgymnasiet

INTERNATIONAL BACCALAUREATE

International Baccalaureate (IB) är en utbildningsorganisation med mycket gott anseende- välkänd över hela världen. IB Diploma Programme ₍ibdp₎ öppnar dörrarna för vidare utlandsstudier samtidigt som du har behörighet till svenska universitet och högskolor.

Elever som lämnar gymnasiet med ett IB Diploma är mycket väl rustade för fortsatta studier. Ibdp är också en utbildning som låter dig växa som människa och utvecklas inte bara intellektuellt utan också socialt genom planerade aktiviteter utanför skoltid.

ibdp startar med ett förberedelseår –Pre Diploma Programme. Under detta år läser du flera svenska nationella kurser. Undervisningsspråket är engelska och kurserna förbereder dig för ibdp.

Inför ditt andra gymnasieår väljer du sex ämnen. På detta sätt får du möjlighet att fokusera på ett antal ämnen som intresserar dig. Det är dessa sex ämnen som kommer att ingå i din examen. Att få arbeta mer på djupet med ett begränsat antal ämnen, i mindre klasser, ger en ökad kunskap och förståelse.

Ibdp har funnits på Sven Eriksonsgymnasiet sedan år 2000 och våra resultat ligger varje år över världsgenomsnittet. Tidigare avgångselever har studerat på attraktiva universitetsutbildningar både utomlands och i Sverige, inom t.ex. medicin, ingenjörsvetenskap, ekonomi, psykologi och media.

Antagningen till IB grundar sig på betyg och undervisningen är avgiftsfri.

Värt att veta

Vill du veta mer om IBDP-utbildningen är du välkommen att kontakta skolans IB Coordinator:

Martin Idehall
Tel: 0768-883047
martin.idehall@edu.boras.se
eller besöka Diploma Programme: www.ibo.org

Kursöversikt 2018/2019

Ladda hem (Pdf)

KURSÖVERSIKT*

År 1

Subject Hours
Swedish 1 110
English 5 90
Language Spanish/French/German Step 3 90
History 1b 90
Social Science 1b 90
Biology 60
Chemistry 40
Physics 40
Mathematics 1c (2c) 160
Physical education & Health, cont. in year 2 60
Model UN
Biology (extra) 60
(+50 year 2 , Biology 1+2)

År 2 och År 3 IB Diploma

Subject Hours
SL/HL
Group 1: Studies in language and literature
Swedish/English 150/240
Native language (self taught) 150
Group 2: Language acquisition
English 240
French, German Spanish, Swedish 150/240
Group 3: Individuals and Societies
Geography, History, Psychology,
Business Management 150/240

År 2 och År 3 IB Diploma forts

Subject Hours
Group 4: Experimental Sciences
Biology, Chemistry, Physics 150/240
Group 5: Mathematics
Mathematical Studies 150
Mathematics** 150/240
Group 6
Another subject from group 1,2,3 or 4 150/240
Theory of knowledge (TOK) 100
Creativity, Action, Service (CAS) 150
Extended Essay
IB-diploma grading scale 1-7
* Med reservation för förändringar.
** Mathematics HL online course.

DIPLOMA PROGRAMME

Under de två ibdp-åren följer vi internationellt fastställda kursplaner. Tre ämnen läses på Higher Level (hl) och tre på Standard Level (sl). Genom dina ämnesval kan du få fullständig behörighet till universitetsutbildning inom naturvetenskap, samhällsvetenskap och/eller språk. Betygen baseras på inlämningsuppgifter och examen som du gör sista året. Dina lärare sätter inte ditt slutbetyg men ger dig hela tiden feedback för att stötta och hjälpa dig. Eftersom ibdp-utbildningen strävar efter att utveckla hela individen ingår ytterligare tre delar;

TOK
– THEORY OF KNOWLEDGE

Kursen ställer frågor om vad kunskap är, presenterar olika sorterskunskap och utvecklar ditt kritiska tänkande.
Kursen består till stor del av diskussioner och bygger på din delaktighet.

CAS
– CREATIVE ACTION SERVICE

CAS är en verksamhet som mestadels sker utanför skoltid. Du sätter själv ihop ett program som utmanar och uppmuntrar din
kreativitet, som håller dig fysiskt aktiv och som låter dig bidra till samhället genom ideellt arbete.

EXTENDED
ESSAY

Extended essay är ett längre akademiskt arbete som ger dig möjlighet att fördjupa dig i något av dina ämnen.

Shervin

SHERVIN KHOSOUSI, INTERNATIONAL BACCALAUREATE

Shervin läste International Baccalaureate (IB) på Sven Eriksonsgymnasiet och tog studenten 2012. Han visste tidigt vad han ville bli och redan när det var dags att välja gymnasium var siktet inställt på läkarlinjen. – Väl på IB valde jag naturvetenskapliga ämnen och såg till att få ihop betygen för att få behörighet på läkarprogrammet, berättar han. Idag bor han i Stockholm och pluggar fjärde året till läkare på Karolinska Institutet.
– Det var mitt intresse för naturvetenskap och människor som gjorde att jag ville studera till läkare. Dessutom lockade ett häftigt yrke i slutet av utbildningen där man får hjälpa människor och ta avgörande beslut kring deras hälsa, säger han.

BRA FÖRBEREDELSE INFÖR UNIVERSITETET
Studierna på Sven Eriksonsgymnasiet utvecklade Shervin som person. – Jag förbereddes på att plugga på universitetet genom att få en bred kunskapsbas, verktyg till en bra studieteknik, och en akademisk approach till studier. Programmet gjorde även att jag blev bekväm i det engelska språket och gjorde mig mer benägen att allmänt ta fler risker och utforska nya möjligheter, förklarar han. Det första året började med många ämnen för att få grunderna inför de sista åren.
– Under år 2 och 3 på IB läste vi sex ämnen som vi själva valde från fem olika ämnesområden. Jag läste engelska, fysik och kemi på Higher Level samt svenska, matte och geografi på Standard Level. I Higher Level läser du fler timmar och fördjupar dig mer ingående än ämnena på Standard Level. Jag fick planera och bestämma själv vilka ämnen jag skulle välja så att man fick behörighet till det man ville plugga efter gymnasiet.

POSITIVA MINNEN
Shervin tyckte om tiden på IB och har många positiva minnen från skoltiden.
– Jag minns den sköna känslan när vi skrivit slutproven det tredje året, säger han och tillägger att utbildningen passade honom väldigt bra.
– Jag utvecklades som person och lärde mig ta eget ansvar och hantera stress. I och med att alla ämnen lästes på engelska blev jag också duktig på det engelska språket. International Baccalaureate är ett globalt program och upplägget ser i princip likadant ut världen över, vilket enligt Shervin bidrog till att det fanns en stor samhörighet inom IB.
– Det var en stor gemenskap i skolan, dessutom var lärarna väldigt kunniga och ville att alla studenter skulle göra så bra ifrån sig som möjligt. Eftersom största delen av betygsättningen inte gjordes av lärarna, bidrog det till en avslappnad stämning i klassen där man tillsammans med lärarna kämpade för att gemensamt klara av IB.