Sven Eriksonsgymnasiet

INGET BORÅS UTAN
SVEN ERIKSON

Han är direkt förknippad med Sven Eriksonsgymnasiet. Bland tidigare och nuvarande elever nämns han med stor respekt.
Men vem var han egentligen, mannen bakom skolans namn?

Sven Eriksonsgymnasiet vilar på en historisk grund från 1856. När industrialiseringen tog fart på allvar var det nödvändigt att säkra tillväxten av tekniker och entreprenörer. Därför startades Tekniska Elementarskolan i Borås, med undervisning i lokaler på Stora Brogatan.

I takt med att skolans utbildningsprogram har förändrats har även dess namn gjort det. För eleverna har skolan alltid hetat Teknis, men under åren har den haft ett antal officiella namn. 1997 fick skolan sitt nuvarande namn Sven Eriksonsgymnasiet då den uppkallades efter den lokala entreprenören Sven Erikson.

Sven Erikson föddes 1801 i Stämmemad strax utanför Kinna. Precis som sina föräldrar växte Sven upp till att bli förläggare och arbeta med produktion av textilier. Han startade sin egen förläggarverksamhet i sin hemby i början av 1820-talet, vilken blev mycket framgångsrik och tio år senare sysselsatte han 1500 väverskor.

1834 startade Sven Erikson Sveriges första mekaniska bomullsväveri med namnet Rydboholms Konstväfveribolag. Det blev början på en stor tillväxtepok för Sven Eriksons fabriker och han blev en entreprenör vars engagemang satte stor prägel på hela samhället.

Förutom att investera i fabriker satsade Sven Erikson även mycket pengar i utbyggnaden av infrastrukturen och den ekonomiska välfärden i området kring Borås. Han investerade i utbyggnaden av järnvägar till och från Borås, han byggde bostäder till sin personal och införde ålderspensionering för dem. Sven Erikson tjänade mycket pengar genom att tidigt patentera de nya maskinerna och genom det skaffa sig monopol på marknaden. Hans strategiska arbete och entreprenörskap har förmodligen spelat en stor roll i Borås utveckling till dagens moderna stad.

Sedan 1913 står Sven Erikson staty vid skolans östra entré. En staty som genom åren har fungerat som en samlande symbol för tusentals elever.