Sven Eriksonsgymnasiet

DESIGN OCH PRODUKTUTVECKLING

Teknikprogrammet

Inriktningen Design och produktutveckling är till för dig som är intresserad av design. Den handlar om att ge dig kunskaper om och färdigheter i design och produktutveckling. Professionella lärare hjälper dig att utveckla din kreativitet och väcker din nyfikenhet för design, färg, form och kommunikation. I arbetet får du använda både dina händer och datorn.

KURSÖVERSIKT*

År 2

Kurs Poäng
Cad 1 + Bild och form 1a1 100
Design 1 100
Engelska 6 100
Fysik 1 150
Historia 1 50
Idrott och hälsa 1 50
Matematik 3c 100
Svenska 2 100
Individuellt val */** 100
Totalt 850

År 3

Kurs Poäng
Design 2 100
Grafisk kommunikation** 100
Fysik 2 / Entreprenörskap 100
Konstruktion 1 100
Religion 1 50
Svenska 3 100
Visuell kommunikation** 100
Gymnasiearbete 100
Individuellt val */** 100
Totalt 850
* För ökad behörighet för fortsatta studier rekommenderas elever som väljer den här inriktningen att använda det individuella valet till kurserna Biologi 1 och Matematik 4. ** Läses inte av niu elever.