Sven Eriksonsgymnasiet

SAMHÄLLSBYGGANDE OCH MILJÖ

Teknikprogrammet

På inriktningen Samhällsbyggande och miljö lär du dig förstå hur stort inflytande arkitektur och fysisk planering har på våra liv, och hur viktigt det är att det man ritar och planerar blir bra. Inriktningen ger dig breda kunskaper inom samhällsplanering, miljöfrågor och arkitektur. I denna inriktning jobbar du med digitala ritprogram, cad (computer aided design). Det är också viktigt att arbeta manuellt, dvs göra ritningar med penna och papper, och att lära dig presentera ditt förslag så att de som tittar och lyssnar köper idéerna.

KURSÖVERSIKT*

År 2

Kurs Poäng
Cad 1 + Bild och form 1a1** 100
Engelska 6 100
Fysik 1 150
Historia 1a1 50
Hållbart samhällsbyggande 100
Idrott och hälsa 1 50
Matematik 3c 100
Svenska 2 100
Individuellt val */** 100
Totalt 850

År 3

Kurs Poäng
Arkitektur - hus 100
Konstruktion 1 100
Fysik 2 / Entreprenörskap 100
Byggprocessen** 100
Miljö- och energikunskap 100
Religion 1 50
Svenska 3 100
Gymnasiearbete 100
Individuellt val */** 100
Totalt 850
*För ökad behörighet för fortsatta studier rekommenderas elever som väljer den här inriktningen att använda det individuella valet till kurserna Biologi 1 och Matematik 4. ** Läses inte av niu elever.