Sven Eriksonsgymnasiet

EKONOMIPROGRAMMET

EN BRED HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE UTBILDNING

Funderar du på en karriär inom ekonomi eller juridik? Ekonomprogrammet ger dig en bred kunskapsbas och utvecklar dig inom ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden. Ekonomer behövs inom alla branscher och personer med ekonomisk utbildning samt med kunskaper i marknadsföring, försäljning, redovisning, juridik och ledarskap är eftertraktade på arbetsmarknaden.

Samarbete med näringslivet
Ekonomiprogrammet är en högskoleförberedande utbildning som ger en bred kunskapsbas för fortsatta studier. Utbildningen utvecklar dina kunskaper inom ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden. Du får praktisk erfarenhet från bokföring, ett affärsmässigt tänkande i entreprenörskap. Dessutom arbetar du med skarpa projekt i samarbete med näringslivet.

Stor valmöjlighet
Som elev kan du själv påverka innehållet i utbildningen genom att välja en del av kurserna själv. En del av våra elever på Ekonomiprogrammet väljer att driva ett eget företag under gymnasieutbildningen genom samarbete Ung Företagsamhet.

Inför år två väljer du att inrikta dig mot Ekonomi eller Juridik. Under ditt tredje läsår har du möjlighet att profilera din utbildning genom att välja en programfördjupning. Du kan välja ett paket av minst två kurser som fördjupar din kunskap. Vilka fördjupningspaket som erbjuds kan variera från år till år.

Till år 2 väljer du någon av våra inriktningar:

Ekonomi
Ekonomi ger dig kunskaper inom företagsekonomins olika områden som redovisning, kalkylering, marknadsföring samt ledarskap och organisation. Inriktningen ger dig också möjlighet att starta, driva och utveckla företag. Du läser Matematik 3b vilket ger dig ökad behörighet för vissa utbildningar.

Juridik
Juridik ger dig kunskaper om rättsstatens betydelse i ett demokratiskt samhälle och utvecklar din förmåga att identifiera, tolka och tillämpa lagar och rättsregler på konkreta situationer.

Till år 3 väljer du från flera olika fördjupningskurser som ligger paketerade utifrån lärarnas planering:

Redovisning
Marknadsföring
Människan och samhället
Internationell handel
Pengar och juridik

Ekonomiprogrammet

Högskoleförberedande

Inriktningar till år 2 och 3:

Ekonomi
Juridik

Går att kombinera med idrottsutbildning NIU eller LIU

Kursöversikt 2020/2021

Ladda hem (Pdf)

KURSÖVERSIKT*

Ekonomiprogrammet ger dig en bred grund för fortsatta studier inom främst ekonomi och juridik, men också för andra samhällsvetenskapliga utbildningar. Du får dessutom praktiska kunskaper i bokföring. Du får även träna dig på ett affärsmässigt tänkande och entreprenörskap samt arbeta med projekt i samarbete med näringslivet.

År 1

Kurs Poäng
Engelska 5 100
Företagsekonomi 1 100
Idrott och hälsa, fortsätter år 2 50
Matematik 1 100
Moderna språk steg 1 eller 3 100
Naturvetenskap 1 100
Privatjuridik 100
Svenska 1 100
Totalt 750

År 2

Kurs Poäng
Engelska 6 100
Idrott och hälsa 1, forts från år 1 50
Matematik 2b 100
Samhällskunskap 1b och 2 200
Svenska 2 100
Individuellt val 100
Inriktning ekonomi:
Entreprenörskap och företagande 100
Företagsekonomi 2 100
Inriktning juridik:
Affärsjuridik 100
Rätten och samhället 100
Totalt 850

År 3

Kurs Poäng
Historia 1b 100
Svenska 3 100
Psykologi 50
Religionskunskap 1 50
Individuellt val 100
Gymnasiearbete 100
Programfördjupning** 300
Inriktning ekonomi:
Matematik 3b 100
Inriktning juridik:
Filosofi 1 50
Psykologi 2 50
Totalt 900
* Med reservation för förändringar ** 5 olika fördjupningspaket: Internationell handel, Marknadsföring, Människan och samhället, Pengar och juridik, Redovisning samt en valfri fördjupningskurs.

FÖRDJUPNINGAR TILL ÅR 3

REDOVISNING
Redovisning 2
Företagsekonomi – specialisering mot redovisning

Högskoleförberedande för företagsekonomistudier med intresse för redovisning och ekonomistyrning

MARKNADSFÖRING
Marknadsföring
Företagsekonomi – specialisering mot marknadsföring

Högskoleförberedande för företagsekonomistudier med intresse för marknadsföring.

PENGAR OCH JURIDIK
Företagsekonomi 2
Företagsekonomisk – specialisering mot juridik.

Högskoleförberedande för juridikstudier med intresse för allmänjuridik, affärsjuridik och företagsekonomi.

MÄNNISKA OCH SAMHÄLLET
Sociologi
Internationella relationer.

Högskoleförberedande för elever med intresse för människors relationer till varandra och samhället, lokalt som globalt.

INTERNATIONELL HANDEL
Internationell ekonomi
Humanistisk och Samhällsvetenskaplig specialisering mot internationell handel.

Högskoleförberedande för samhällsvetenskapliga eller nationalekonomiska studier i ett internationellt perspektiv.

DESSUTOM VÄLJER DU YTTERLIGARE EN FÖRDJUPNINGSKURS – 100P

KOMPLETTERANDE FÖRDJUPNINGSKURS, FRITT VAL – 100P
Engelska 7
Ledarskap och organisation
Sociologi
Retorik
Naturkunskap 2
Affärsjuridik

Sara

SARA LUND, EKONOMIPROGRAMMET

För Sara var det viktigt att välja en bred linje och valet föll på Sven Eriksonsgymnasiets ekonomiprogram.
– Inom programmet valde jag en inriktning mot företagsamhet, kultur och internationell handel, säger hon.
Sara gick på Sven Eriksonsgymnasiet mellan 2011 till 2014 och eftersom hon alltid varit intresserad av mode kände hon att den internationella inriktningen med både kultur och handel skulle passa henne perfekt.
– Vi läste kurser inom ung företagsamhet och där fick jag möjlighet att rikta in mig på mode. Dessutom läste jag bland annat kurser i kulturkrockar och etnicitet, naturkunskap samt ekonomi.

FLYTT UTOMLANDS GAV NYTT PERSPEKTIV
Efter gymnasiet flyttade Sara till Spanien, men idag bor hon återigen i Sverige och arbetar på Nordiska Kompaniet i Göteborg.
– Jag bodde i Spanien under ett och ett halvt år och fick mersmak för att bo i ett annat land så troligen blir det en ny flytt till Spanien inom kort, berättar hon.
I Spanien pluggade hon spanska och mode samt frilansade som modestylist och trivdes jättebra.
– Som modestylist samarbetade jag bland annat med några av de största modellagenturerna samt gjorde editorials för olika modemagasin. Ett av de roligaste uppdragen var när UK Magazine ringde och bad om hjälp med att styla ett kändispar inför en plåtning, berättar hon.

VIKTIGA KURSER
Sara tycker att kurserna under gymnasietiden har hjälpt henne mycket efter skoltiden.
– Jag skulle nog säga att kultur- och etnicitetskursen har varit väldigt viktig för mig eftersom jag behövt ta in en helt annan kultur under tiden jag bodde i Spanien. Jag har insett att det finns stora olikheter i olika delar av världen, förklarar hon och menar att det vi är vana vid inte alltid behöver vara det rätta.
– Faktum är att jag insett att väldigt få människor i världen tänker, lever och jobbar som vi gör i Sverige.

ENGAGERADE LÄRARE
Andra kurser som varit viktiga för Sara är entreprenörskursen och naturkunskapen.
– Jag lärde mig mycket om miljömedvetenhet och hållbarhet i naturkunskapen och det är något som jag har stor nytta av idag eftersom jag arbetar med hållbart mode.
Sara minns tiden från gymnasiet som positiv och var nöjd med lärarna.
– De var väldigt engagerade och kunniga och jag försökte att ha en bra relation med mina lärare. Mitt råd är att bli vän med lärarna och visa respekt för dem, då blir gymnasietiden roligare och du lär dig mer, avslutar hon.