Sven Eriksonsgymnasiet

GYMNASIEINGENJÖR

Teknikprogrammet Fjärde året (te4)
i nära samarbete med näringslivet

Är du intresserad av att läsa ett fjärde år? Den här utbildningen är för dig som går eller gått ut tredje året på Teknikprogrammet, är högst 22 år och vill gå ut i arbetslivet och påbörja din yrkeskarriär efter ett fjärde gymnasieår. Det fjärde året är yrkesförberedande och bygger vidare på de tre högskoleförberedande åren på Teknikprogrammet. Utbildningen är såväl teoretisk som praktisk och genomförs både i skolan och på företagen som vi samarbetar med. Den kombinationen ger dig kunskaper som är eftertraktade av näringslivet och säkerställer att du får den kunskap som företagen efterfrågar. Utbildningen genomsyras av det ingenjörsmässiga förhållningssättet och efter ditt fjärde år kan du söka till yrken som exempelvis produktionstekniker, arbetsledare och projektledare.

Ett yrkesförberedande år
Sven Eriksonsgymnasiet är en av 45 gymnasieskolor i
Sverige som anordnar fjärde året på Teknikprogrammet inom alla inriktningar. Gemensamt  för inriktningarna är en kurs som utvecklar dina kunskaper om entreprenörskap och företagande samt hur arbetet bedrivs på teknikintensiva arbetsplatser.

Du får också kunskaper om ledarskap, kommunikation, arbetsmiljö, ekonomi och juridik i arbetslivet. Elever på teknikprogram från hela Sverige är välkomna att söka till det fjärde året hos oss. Produktionsteknik ger dig kunskaper om modern produktionsfilosofi. Här ingår kurser som Robotteknik, Mekatronik, CAD-specialisering, Produktionsfilosofi och Konstruktion. Samhällsbyggande ger dig grundläggande kunskaper inom arbetsledning, produktionsledning och produktionsplanering vid byggproduktion. Du får också fördjupade kunskaper om komponenter i byggnadsverk och hur dessa sätts samman. Här ingår kurser som Produktionsstyrning i byggskedet, Planering före byggstart och Grundläggande mätningsteknik.

Värdefull praktik
Under tolv veckor har du praktiskt lärande på ett företag. Den praktiska tiden ger dig värdefull erfarenhet och kan ge möjlighet till sommarjobb eller en fast anställning längre fram. Utbildningen avslutas med ett examensarbete där du visar att du har de kunskaper inom det yrkesområde du har valt.

Examensarbetet utförs ute på ett praktikföretag och innebär att du formulerar en frågeställning samt planerar, genomför och utvärderar ett arbete. Utbildningen är sökbar för dig som går eller gått ut tredje året på Teknikprogrammet, och har godkända betyg från motsvarande inriktningskurser. Studierna måste dock påbörjas senast det kalenderår som du fyller 22 år. För behörighet krävs att du har avlagt gymnasieexamen med lägst betyget E i minst 2250 gymnasiepoäng.

 

Värt att veta!

Du får studiebidrag till och med vårterminen som du fyller 20 år. Är du äldre kan du söka studiemedel. För mer information se www.csn.se.