Sven Eriksonsgymnasiet

LOGISTIK OCH E-HANDEL - SPETSUTBILDNING INOM TEKNIK MED EKONOMI OCH KINESISKA

Logistik och e-handel kommer inte att starta till hösten 2020. Årskurs 2 och årskurs 3 som påbörjat utbildning fortsätter sina studier som planerat.

Ser du din framtid inom digitalt företagande? Vår nya spetsutbildning är i grunden ett tekniskt program som utvecklar dig på flera plan. Kombinationen av grundkurser i teknik och ekonomi tillsammans med matematik ger en bra grund för att utveckla kunskaper inom logistik och digital e-handel. Programmet är en av landets spetsutbildningar och startade höstterminen 2018. Som elev förväntas du vilja satsa lite extra på dina studier och under hela din studietid fördjupar du dina kunskaper inom teknik, ekonomi, logistik och e-handel. Flera gånger under din utbildning kommer du att möta föreläsare från Högskolan i Borås som hjälper dig att utveckla ett vetenskapligt synsätt, och redan under din tid på gymnasiet läser du en eller flera kurser på högskolenivå. Just nu planeras kursen Logistikens verktyg och metoder, 7,5 högskolepoäng.

Samarbete med näringslivet
Borås har starka traditioner och stort intresse av logistik och e-handel. Många företag i vår region har byggt upp en kompetens inom logistik och en välutvecklad infrastruktur som ger en fördel gentemot andra och är grunden för en framgångsrik digital handel. Du kommer under din studietid samarbeta med flera av företagen och får även möjlighet att besöka flera av dem.

Internationella kontakter
Logistik och e-handel är världsomspännande. Mycket av det som händer inom området händer i Asien och Kina. På programmet samarbetar vi med Shanghai Administration School och Yiwu Industrial & Commercial College. Som elev får du bättre förståelse för olika kulturer genom att ta emot elevbesök, besöka vår samarbetsskola och läsa kurser i kinesiska. Under ditt sista år fördjupar du dina kunskaper inom logistik och e-handel i ett internationellt perspektiv genom en studieresa till Kina. Då besöker vi svenska och kinesiska företag samt skola och universitet. Utbildningens karaktärsområden, logistik och e-handel, har sin grund i både teknik och ekonomi. Utbildningen fokuserar på att knyta samman tekniska och ekonomiska kunskaper för att få en bred kunskapsbas. Programmet ger dig behörighet och kunskaper för vidare studier ex industriell ekonomi, civilingenjör och/eller civilekonom. Dessutom kan du givetvis söka till flertalet specialistutbildningar inom logistik och digital e-handel.

LOGISTIK OCH E-HANDEL

Högskoleförberedande

Spetsutbildning med Teknikprogrammet som grund

Högskolekurser ingår

Kinesiska 1 + 2 ingår

Företagsekonomi 1 ingår

Antagning genom betyg och ett matematiktest
Du ska ha Logistik och e-handel som första eller andrahandsval i din ansökan för att bli kallad till matematiktestet

KURSÖVERSIKT*

Du som väljer Logistik och e-handel vill satsa extra på dina studier. Du får en fördjupad utbildning inom teknik och ekonomi och eftersom du har möjlighet att läsa upp till Kinesiska 3 får du full behörighet att läsa på de olika tekniska kinainriktningarna som finns på universitet och högskola. Viktigast av allt är kanske ändå den personliga utveckling du får genom en unik gymnasieutbildning.

År 1

Kurs Poäng
Engelska 5 100
Matematik 1c 100
Matematik 2c 100
Kemi 1 100
Svenska 1 100
Idrott och hälsa 1, fortsätter år 2 50
Teknik 1 150
Kinesiska 1 100
Totalt 800

År 2

Kurs Poäng
Engelska 6 100
Matematik 3c 100
Svenska 2 100
Historia 1a1 50
Idrott och hälsa, fortsätter från år 1 50
Fysik 1a 150
Kinesiska 2 100
Entreprenörskap 100
Näthandel 1 100
Totalt 850

År 3

Kurs Poäng
Matematik 4 100
Svenska 3 100
Religionskunskap 1 50
Fysik 2a 100
Samhällskunskap 1b 100
Teknik - specialisering 100
Logistik 1 100
Gymnasiearbete 100
Kinesiska 3 / Engelska 7 100
Totalt 850
* Med reservation för förändringar.