Sven Eriksonsgymnasiet

TEKNIKPROGRAMMET

EN BRED HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE UTBILDNING

Drömmer du om en karriär inom teknik?
Kanske satsar du på att bli civilingenjör, arkitekt eller läkare? Teknikprogrammet utbildar människor inom teknik och vänder sig till dig som vill ha ett spännande jobb i en bransch med oändliga möjligheter. Utbildningen är ett tvärvetenskapligt program och utbildar dig inom teknikutveckling. Det innebär bland annat att analysera behov, arbeta med idéer, designa, konstruera, producera, använda, sälja och återvinna. Vårt program ger dig möjligheter att testa olika typer av discipliner inom teknikområdet. Teori går hand i hand med praktiska övningar för att du ska få en helhetsbild och förstå hur tekniken fungerar i olika sammanhang. Våra lärare har stor erfarenhet inom sina specialområden och fungerar som viktiga inspiratörer.

Fokus på teknik, innovation och matematik
Under årskurs 1 läser alla elever på Teknikprogrammet samma kurser. Syftet är att få en bred förståelse för områden inom teknik och innovation.Matematik spelar en central roll inom alla inriktningarna och för oss är matematik ett redskap för att förstå, uttrycka samt analysera sammanhang. I fysik och kemi utvecklas förmågan att undersöka, beskriva och systematisera olika företeelser i naturen.

Behörighet för fortsatta studier och inriktningsval
Inför år två väljer du en inriktning där din kunskap fördjupas inom ett specifikt område. Alla våra inriktningar ger behörighet för fortsatta studier. Med kloka val blir du även behörig för fortsatta studier inom det naturvetenskapliga området och får både teknisk behörighet samt samma behörighet som eleverna på Naturvetenskapsprogrammet.

Till år 2 och 3 väljer du någon av inriktningarna(och fördjupningarna):

Design och produktutveckling (DP)

Informations- och medieteknik (IM)

Produktionsteknik (PT)

Samhällsbyggande och miljö (SM)

Teknikvetenskap (TV)

Spelutveckling(där din examen blir från inriktningarna IM eller DP beroende på vilka kursval du gör).

Teknikprogrammet

Högskoleförberedande

Inriktningar till år 2 o 3
Design och produktutveckling
Informations- och medieteknik
Produktionsteknik
Samhällsbyggande och miljö
Teknikvetenskap
Spelutveckling

Går att kombinera med idrottsutbildning NIU eller LIU

Kan förlängas med ett fjärde år till en Gymnasieingenjörsexamen

KURSÖVERSIKT År 1

Kurs Poäng
Engelska 5 100
Idrott och hälsa 1 50
Kemi 1 100
Matematik 1c 100
Matematik 2c 100
Samhällskunskap 1 100
Svenska 1 100
Teknik 1 150
Totalt 800
* Med reservation för förändringar.

Kursöversikt 2018/2019

Ladda hem (Pdf)

Inriktningar år 2-3

teknik-design-meny

Design och produktutveckling


teknik-information-meny

Teknikvetenskap Natur

 

teknik-information-meny

Informations och medieteknik


teknik-produktion-meny

Logistik och E-handel

 

teknik-produktion-meny

Produktionsteknik / Teknikcollege


teknik-produktion-meny

Spelutveckling

 

teknik-design-meny

Samhällsbyggande och miljö

 

Anna

ANNA ÅKERSTRÖM, TEKNIKPROGRAMMET

Anna läste Teknikprogrammet med inriktning virtuell design under 2004 till 2007, men valet av programmet var inte självklart. – Det var en ren slump att valet föll på Teknikprogrammet, säger Anna och förklarar att det var en kompis som tjatade dit henne. – Jag är glad för det idag eftersom utbildningen var helt rätt för mig, förklarar hon.

STUDIERNA GAV MERSMAK
Idag arbetar Anna som ljusdesigner på Sweco Architects i Göteborg och hennes arbete handlar om att planera rätt belysning på rätt plats. – Det kan till exempel vara belysning på sjukhus, parkbelysning, fasadbelysningar eller att genom ljussättning skapa trygghet under de mörka timmarna i städer. Tiden på Sven Eriksonsgymnasiet betydde mycket för Anna och har hjälpt henne i arbetslivet. – Programmet visade mig kombinationen av två världar, dels den tekniska biten och dels den estetiska delen i virtuell design, förklarar Anna.

BRED BEHÖRIGHET
Anna visste att utbildningen gav henne en bred behörighet, men att hon skulle få möjlighet att lära sig skapa och designa digitala objekt blev en nyhet. – Den delen gjorde utbildningen speciell och många av de digitala hjälpmedel vi lärde oss under gymnasiet arbetar jag med dagligen, berättar hon.
Under en av de sista veckorna på gymnasiet visade Annas lärare henne en högskoleutbildning som han tyckte skulle passa henne. – Det var ljusdesignutbildningen och den lät intressant eftersom den handlade om hur belysning påverkar människan och hur skuggor påverkar upplevelsen av rum, utan att du tappar den tekniska biten, förklarar hon. Anna är väldigt nöjd med gymnasievalet och tycker att hon har världens bästa jobb. – Jag visar mina kunder designidéer genom digitala visualiseringar och sedan förverkligar jag ljussättningarna med rätt tekniskt val.
Anna är mycket nöjd med sin studietid och valet av linje. – Det var gymnasievalet och min engagerade lärare som visade vägen till min professionella resa. I september 2015 stod jag på scen på Berns salonger i Stockholm och mottog Svenska ljuspriset 2014 som är branschens största nationella tävling!