Sven Eriksonsgymnasiet

DESIGN OCH PRODUKTUTVECKLING

Teknikprogrammet

BLI VASS PÅ DESIGN OCH UTVECKLA DIN KREATIVA FÖRMÅGA

Är du intresserad av design och teknik? Inriktningen Design och produktutveckling passar dig som är intresserad av design. Utbildningen ger dig kunskaper och färdigheter i design och produktutveckling. Våra lärare har en gedigen kunskap och hjälper dig att utveckla din kreativitet och väcker din nyfikenhet för design, färg, form och kommunikation. Under utbildningen får du använda både dina händer samt får tillgång till aktuella programvaror som används i arbetslivet.

KURSÖVERSIKT*

År 2

Kurs Poäng
Cad 1 + Bild och form 1a1 100
Design 1 100
Engelska 6 100
Fysik 1 150
Historia 1 50
Idrott och hälsa 1 50
Matematik 3c 100
Svenska 2 100
Individuellt val */** 100
Totalt 850

År 3

Kurs Poäng
Design 2 100
Grafisk kommunikation** 100
Fysik 2 / Entreprenörskap 100
Konstruktion 1 100
Religion 1 50
Svenska 3 100
Visuell kommunikation** 100
Gymnasiearbete 100
Individuellt val */** 100
Totalt 850
* För ökad behörighet för fortsatta studier rekommenderas elever som väljer den här inriktningen att använda det individuella valet till kurserna Biologi 1 och Matematik 4. ** Läses inte av niu elever.