Sven Eriksonsgymnasiet

INFORMATIONS OCH MEDIETEKNIK

Teknikprogrammet

LÄR DIG UTVECKLA FRAMTIDENS REDSKAP

Vill du arbeta med programmering? Inriktningen Informations- och medieteknik passar dig som är intresserad av IT.
Du läser datorkommunikation, programmering, digital media, webbutveckling samt dator- och kommunikationsteknik. Du utvecklar dina kreativa sidor genom olika programvaror och får även kunskap i hur du plockar isär och sätter ihop en dator. Under hela utbildningen får du tillgång till aktuella programvaror och får utbildning i hur du skapar appar.

KURSÖVERSIKT*

År 2

Kurs Poäng
Dator och nätverkstekniker 100
Engelska 6 100
Fysik 1 150
Historia 1a1 50
Idrott och hälsa 1 50
Matematik 3 100
Programmering 1 100
Svenska 2 100
Individuella val */** 100
Totalt 850

År 3

Kurs Poäng
Digitalt skapande 1** 100
Fysik 2 / Entreprenörskap 100
Designmodeller 100
Programmering 2** 100
Religion 1 50
Svenska 3 100
Webbutveckling 1 100
Gymnasiearbete 100
Individuellt val */** 100
Totalt 850
* För ökad behörighet för fortsatta studier rekommenderas elever som väljer den här inriktningen att använda det individuella valet till kurserna Biologi 1 och Matematik 4. ** Läses inte av niu elever.