Sven Eriksonsgymnasiet

PRODUKTIONSTEKNIK / TEKNIKCOLLEGE

Teknikprogrammet

I NÄRA SAMARBETE MED NÄRINGSLIVET I BORÅS

Inriktningen Produktionsteknik ger dig kunskaper inom produktion och företagande. Inriktningen är certifierad som Teknikcollege vilket innebär att vi har ett samarbete med företagen i Borås. Delar av undervisningen sker ihop med bland andra Ericsson, Volvo och Parker. I årskurs 2 arbetar du med ett förbättringsprojekt som är kopplat till undervisningen du får på företagen. Du får utbildning i Six Sigma samt Lean Production. Presterar du bra under utbildningen har du möjlighet till sommarjobb mellan årskurs 2 och årskurs 3.

KURSÖVERSIKT*

År 2

Kurs Poäng
Cad 1 + Cad 2 100
Engelska 6 100
Fysik 1 150
Historia 1a1 50
Idrott och hälsa 1 50
Industritekniska processer 1 100
Matematik 3c 100
Svenska 2 100
Individuellt val* 100
Totalt 850

År 3

Kurs Poäng
Fysik 2 / Entreprenörskap 100
Konstruktion 1 100
Mekatronik 1 100
Produktionskunskap 1 100
Produktionsutrustning 100
Religion 1 50
Svenska 3 100
Gymnasiearbete 100
Individuellt val * 100
Totalt 850
*För ökad behörighet för fortsatta studier rekommenderas elever som väljer den här inriktningen att använda det individuella valet till kurserna Biologi 1 och Matematik 4. Elever som läser NIU kan inte välja den här inriktningen.