Sven Eriksonsgymnasiet

SPELUTVECKLING

Teknikprogrammet

LÄR DIG SKAPA VIRTUELLA MILJÖER

Den svenska spelindustrin är en växande exportnäring där marknaden efterfrågar utbildad kompetens. Under utbildningen kommer du att få möta och pröva olika roller inom branschen, det kan vara som programmerare, grafiker eller designer. Du kommer att under studieåren få lära dig att skapa berättelser, arbeta i och leda projekt, programmera samt designa och skapa virtuella miljöer. Du kommer att få möta branschen genom exempelvis studiebesök och studieresor. Utbildningen vänder sig till dig som är intresserad av att studera i en kreativ och utmanande miljö. Den är en del av Teknikprogrammet och förutom de traditionella ämnena kommer du att studera ämnen som programmering, design och digitalt skapande. Utbildningen fokuserar mycket på konstruktion och utveckling av spel och det digitala berättande från idé till färdig produkt.

Din examen från Teknikprogrammet med profilen Spelutveckling kommer att ha någon av inriktningarna Design och produktutveckling (DP) eller Informations- och medieteknik (IM). Vilken inriktning det blir beror på vilka kursval du väljer att göra under under utbildningen. Ex på kurser om du läser DP är: Animation 1, Visuell kommunikation, Konstruktion och Designmodeller. Ex på kurser om du läser IM är: Programmering 2, Digitalt skapande 2, Dator- och nätverksteknik och Tillämpad programmering.