Sven Eriksonsgymnasiet

TEKNIKVETENSKAP NATUR

Teknikprogrammet

GEDIGEN GRUND INOM NATURVETENSKAP OCH TEKNIK

Inriktningen Teknikvetenskap ger dig en bred behörighet för fortsatta studier inom naturvetenskapliga och tekniska områden. Utbildningens fokus ligger på matematik, kemi, biologi, bioteknik och fysik. Du övas i att tänka utifrån ett naturvetenskapligt förhållningssätt där du lär dig att tänka kritiskt och resonera logiskt. Väljer du dessutom att fortsätta med ditt moderna språk från årskurs nio samt väljer till kurserna matematik 5 och engelska 7 på ditt individuella val kan du få viktiga meritpoäng för fortsatta studier.

KURSÖVERSIKT*

År 2

Kurs Poäng
Biologi 1 100
Engelska 6 100
Fysik 1 150
Historia 1 50
Idrott och hälsa 1 50
Kemi 2** 100
Matematik 3c 100
Svenska 2 100
Individuellt val*/** 100
Totalt 850

År 3

Kurs Poäng
Biologi 2 100
Bioteknik** 100
Fysik 2 100
Matematik 4 100
Religion 1 50
Svenska 3 100
Teknik 2 100
Gymnasiearbete 100
Individuellt val */** 100
Totalt 850
*Du kan även välja Moderna språk steg 3 och 4 samt Matematik 5 eller Engelska 7 vilket kan för förändringar ge viktiga meritpoäng för fortsatta studier inom naturvetenskapliga och tekniska ämnen. ** Läses inte av niu elever.